Welkom op de website van

________________________________________________________________________________________________

Hij is er weer:
de stemwijzer van GroeiDoei!

________________________________________________________________________________________________

 

Nieuwe omgevingsvisie van Hillegom (februari 2018) maakt glashelder: 

Hillegom gaat voor duurzaamheid 

en voor behoud van het streekkarakter 

 

Althans op papier...

 

Hoe serieus nemen partijen die visie als het gaat om de Duinpolderweg en om bouwen op bollenvelden?

 

De Duinpolderweg is naar ons idee een weg die de streek op den duur gereed maakt voor grootschalig bouwen op bollenvelden. 

Niet voor niets financierde stadsregio Amsterdam jarenlang de plannen en adviesrapporten voor de weg.

Bovendien kun je je afvragen in hoeverre asfalt, asfalt, asfalt en nog meer woningen, woningen, woningen bijdragen aan het klimaat.

 

Als de weg voorlopig wordt ingepland als tweebaans van de N205 tot de N208, dan is het een kwestie van tijd tot de weg wordt doorgetrokken naar de N206. De drukte die gaat ontstaan op de N208 vraagt te zijner tijd om robuustere oplossingen (zoals verbreding en verlenging). Etc.

 

Aanhangers van GroeiDoei zijn voor het openhouden van de bollenvelden. Maar die bollenvelden komen steeds meer onder druk te staan. Zeker als de Duinpolderweg een feit wordt. 

Ook de aankoop van grond door een projectontwikkelaar (Zanderij) en het vasthouden van de reservebouwlocatie nabij het station (Zanderij-noord tussen Stationsweg en Pastoorslaan) maakt de druk op de bollenvelden groter dan ooit.

 

 

En wat vinden de partijen hiervan?

________________________________________________________________________________________________

STEMWIJZER GROEIDOEI

________________________________________________________________________________________________

BBH

over Duinpolderweg

 

over bouwen op bollenvelden

________________________________________________________________________________________________

CDA

over Duinpolderweg

over bouwen op bollenvelden

________________________________________________________________________________________________

Bloeiend Hillegom

over Duinpolderweg

over bouwen op bollenvelden 

________________________________________________________________________________________________

VVD

over Duinpolderweg

over bouwen op bollenvelden

________________________________________________________________________________________________

D66

over Duinpolderweg

over bouwen op bollenvelden

________________________________________________________________________________________________

Groen Links

over Duinpolderweg

over bouwen op bollenvelden

________________________________________________________________________________________________

PvdA

over Duinpolderweg

over bouwen op bollenvelden

________________________________________________________________________________________________

Deze stemwijzer is met de grootste zorg samengesteld aan de hand van

- informatie op de websites van de Hillegomse politieke partijen;

- standpunten tijdens vergaderingen over de Duinpolderweg en de vaststelling Omgevingsvisie Hillegom 2030.

Het betreft gecomprimeerde versies van visies van elk maximaal 16 woorden.

De conceptversie is ter controle aangeboden aan alle fractieleiders van de partijen.

GroeiDoei! is sinds 2008 de grootste politieke beweging van Hillegom met een aanhang van ca. 750 inwoners.

GroeiDoei! staat voor 'niet bouwen op bollenvelden'.